Nieuws

NIEUWS

G. F. Handel: Messiah
Welkom op onze vernieuwde site.
Ook in 2017 is het ons een genoegen u de nieuwe solistenlijst van Pollock Artists Management te kunnen presenteren. Het verheugt ons u te kunnen meedelen dat ten opzichte van vorige jaar het aantal solisten dat via ons bureau kan worden geboekt wederom is gestegen. Verder willen wij graag van deze gelegenheid gebruik maken om u over een aantal andere zaken te informeren.

Pollock Artists Management op internet en Facebook 

Voor correspondentie is Pollock Artists Management ook te bereiken via Internet. Ons adres luidt: www.pollock.nl. In het bijzonder willen wij u wijzen op de concertagenda op Facebook die landelijk veel wordt bekeken. Dit stimuleert de kaartverkoop voor uw concert. Plaatsing op de concertagenda is natuurlijk alleen voor die organisaties die bij ons de solisten reserveren.

Uitkoop

In de praktijk blijkt het voor veel organisatoren een lastige zaak als het om de heffing en afhandeling van de loonbelasting en premie volksverzekeringen gaat. Om u ook hierin tegemoet te komen kunt u bij ons terecht voor een zogenaamde uitkoopregeling (excl. BTW). Dit houdt in dat u kunt volstaan met het overmaken van een totaalbedrag aan ons waarna wij zullen zorg dragen voor de volledige afhandeling van uw opdracht inzake de afdracht van de diverse premies.

Bij de Stichting Kunstenaars Contract Bureau (S.K.C.B.) te Voorschoten, te bereiken via telefoonnummer 071 - 560 55 50, kan dit eveneens of bij de Stichting Service-Bureau KBZON te Helmond, te bereiken via telefoonnummer 0493 - 38 72 24.

Bezetting van Pollock

De bezetting van ons bureau in 2017 bestaat uit Leendert Rietdijk, Detlef Wittgens en Arno Rombaut.

Wij zijn ervan overtuigd u te allen tijde kwalitatief van dienst te kunnen zijn.


Laatste verandering 24 Februari 2017 - 21.50 uur

 

Share by: