Onze diensten

DIENSTEN


Bemiddeling zangsolisten
Onze hoofdactiviteit is het bemiddelen in professionele zangsolisten. Voor al uw concerten of uitvoeringen kunt u daarvoor bij ons terecht. Op basis van uw wensen en behoeften selecteren wij voor u de meest geschikte kandidaten en dragen deze aan u voor. Is overeenstemming bereikt, dan handelen wij alle contractuele en financiële zaken voor u af. En bij ziekte, ongeval of overmacht ten tijde van het concert dragen wij zorg voor gelijkwaardige vervanging. Zodat uw concert wat ons betreft te allen tijde door kan gaan.

Via de knoppen bovenaan deze pagina vindt u een overzicht van de zangsolisten die wij onder meer vertegenwoordigen.

Bemiddeling in dirigenten, organisten en/of gambisten
Naast bemiddeling in zangsolisten kunt u eveneens een beroep op ons doen indien u op zoek bent naar een dirigent, organist en/of gambist. Wij zijn in staat ook dergelijke opdrachten voor u snel en kwalitatief uit te voeren. Waarmee wij u in voorkomende gevallen een hoop zoek- en regelwerk besparen.

Uitkoop
In de praktijk blijkt het voor veel organisatoren een lastige zaak als het om de heffing en afhandeling van de loonbelasting en premie volksverzekeringen gaat. Om u hierin tegemoet te komen kunt u bij ons terecht voor een zogenaamde uitkoopregeling. Dit houdt in dat u kunt volstaan met het aan ons overmaken van het betreffende totaalbedrag waarna wij zorgdragen voor de volledige afhandeling van uw opdracht inzake de afdracht van de diverse premies. 
Wel zo gemakkelijk.
Share by: